איתור לקוח

•    המסך מאפשר לאתר לקוחות לפי מגוון שדות, לדוגמה:
     o    שם לקוח או חלק ממנו
     o    שם איש קשר או חלק ממנו
     o    תפקיד איש קשר
     o    מספר טלפון או חלק ממנו
     o    דוא"ל או חלק ממנו
     o    עובד מטפל
 
•    בתוצאות החיפוש מוצגת שורה לכל טלפון שהוזן בכרטיס הלקוח

•    בלחיצה כפולה ניתן להכנס לכרטיס הלקוח


לפרטים והדגמה: