דו"ח שנתי

•    המסך מאפשר לראות את כל הלקוחות שעבורם יש להגיש דוח שנתי לשנת מס מסוימת.
 
•    ניתן להזין ולעקוב אחר הגעת החומר.
 
•    ניתן לתכנן צפי וביצוע בפועל עבור שידור לשע"מ והגשה למס הכנסה כולל דוח בדיקת עמידה
     במכסות של מס הכנסה לסוג תיק ותאריך.

•    ניתן לציין אם לקוח ספציפי קיבל תאריך אורכה.

•    ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול ולהוסיף הערות.

•    ניתן להשתמש במסך זה לצורך סוגי דיווח שנתיים נוספים, כגון: 126,856.

•   בכותרת המסך מגוון חתכים: שנת מס, סוג דיווח, לקוח, עובד מטפל, שותף מטפל, סטטוס,
    טרם שודר, טרם הוגש ועוד.

•   בלחיצת מקש ניתן לשלוח הודעת מייל או SMS עם נתונים אודות הדיווחים השנתיים של             הלקוחות המופיעים במסך. 

 

                                                                                                                                


לפרטים והדגמה: