דיווח שעות

•    מסך זה מורכב משני חלקים: דיווח שעות כללי (שעון נוכחות) ודיווח שעות מפורט.
     לא חובה להשתמש בשני החלקים ההחלטה היא בידיכם.
 
•    דיווח שעות כללי: משמש כשעון נוכחות. מאפשר לעובד להזין שעת הגעה ושעת עזיבה.
 
•    דיווח שעות מפורט: בחלק זה ניתן להזין שעות עבודה ברמת: לקוח, סוג עבודה
     (הנה"ח, משכורות, ביקורת וכו')
•    ישנה אפשרות להזין תמחור שעת עבודה לכל עובד, ולהפיק דוחות שמאפשרים לראות
     מה התמחור הריאלי לכל לקוח לפי שעות עבודה בהשוואה לחיוב הלקוח לפי חשבוניות /
     חשבונות עסקה.


לפרטים והדגמה: