כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח כולל את הנתונים העיקריים הבאים:

•    פרטים כלליים: שם לקוח, כתובת, סוג עסק, מספרים מזהים כגון: עוסק מורשה, תיק ניכויים
•    שיוך לעובדים מטפלים במשרד ברמה השוטפת והשנתית
•    אנשי קשר בכמות בלתי מוגבלת, כולל: שם, תפקיד, Email
•    טלפונים בכמות בלתי מוגבלת כולל שיוך לאנשי קשר
•    אפשרות לשליחת מייל או SMS ישירות מכרטיס הלקוח
•    מילוי סוג טיפול (שנתי/שוטף/שוטף+שנתי) ומילוי אוטומטי/ידני של סוגי הדיווחים הרלבנטים        ללקוח כולל תדירות הדיווח (חודש/חודשיים/שנה).
•    סניפי המוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שהלקוח משויך אליהם
•    שיוך ללקוח מרכז (מאפשר לאגד מספר לקוחות עם קשר ביניהם תחת לקוח מרכז אחד                בדוחות)
•    שיוך למספר קבוצות לקוחות (לדוגמה: בתי תוכנה, דיוור חג שמח וכו')
•    קישור תיקיות או קבצים לכרטיס הלקוח: וורד, אקסל, PDF, תמונה וכל סוג קובץ מוכר
•    ניהול מלאי צ'קים של הלקוח: רלבנטי ללקוחות שמביאים פנקסי צ'קים מראש –
     בעת קבלת הפנקסים ניתן להזין את טווח מספרי הצ'קים
•    אפשרות לייבוא/הקלדת מסמכי הנה"ח של הלקוח (חשבוניות/ חשבונות עסקה)
     לצורך דוחות השוואה לשעות בפועל


לפרטים והדגמה: