מעקבים

•    מסך מעקבים כלליים אשר מאפשר לעקוב אחר משימות שתדירותן אינה קבועה
     (בקשה מלקוח, הצהרת הון וכו')

•    ניתן לתעד שיחות, מפגשים, משימות וסיכומים עם הלקוח.
 
•    כברירת המחדל, המסך מציג את כל המעקבים שטרם טופלו עבור העובד שעם המשתמש
     שלו נכנסו למערכת.
 
•    בכותרת המסך מגוון חתכים: טווח תאריכי הזנת המעקב, עובד, סוג מעקב, מעקבים שנפתחו
     עבור לקוח מסוים, מעקבים שטופלו/טרם טופלו ועוד.

•    ישנה אפשרות לייצא לאקסל את הנתונים אודות המעקבים המופיעים במסך.


לפרטים והדגמה: