סרטוני הדרכה

להלן קישור לסרטוני הדרכה על רכיבים בתוכנת לקוחות פלוס (יש ללחוץ על הקישור לצורך צפייה בסרטונים):


גבייה מרוכזת בהוראת קבע ואשראי: https://www.youtube.com/watch?v=2IuBFbZhbVs

צ'ק ליסט קבלת מסמכים לדוח השנתי: https://www.youtube.com/watch?v=YAcH-sNagEc

מעקב קבלת חומר ומלאי צ'קים מלקוחות: https://www.youtube.com/watch?v=93TXHfkdLsk

דיווחים חודשיים ללקוחות על תשלומים למוסדות: https://www.youtube.com/watch?v=Xrbhfk5AHiM

דיווחי שעות ותמחורן כולל רווחיות ללקוח: https://www.youtube.com/watch?v=uGcAc9QtVw8

עדכון תאריכי ניכוי במקור ממערכת אלף https://www.youtube.com/watch?v=2AHgNR7gpwM

דיווחים שנתיים https://youtu.be/DbbwhA5SP7I

לפרטים והדגמה: