top of page

מה בתוכנת לקוחות פלוס:

כרטיס לקוח

לקוחות פלוס - כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח כולל את הנתונים העיקריים הבאים:
 

 • פרטים כלליים: שם לקוח, כתובת, סוג עסק, מספרים מזהים כגון: עוסק מורשה, תיק ניכויים

 • שיוך לעובדים מטפלים במשרד ברמה השוטפת והשנתית

 • אנשי קשר בכמות בלתי מוגבלת, כולל: שם, תפקיד, Email

 • טלפונים בכמות בלתי מוגבלת כולל שיוך לאנשי קשר

 • אפשרות לשליחת מייל או SMS ישירות מכרטיס הלקוח

 • ללקוח כולל תדירות הדיווח (חודש/חודשיים/שנה).מילוי סוג טיפול (שנתי/שוטף/שוטף+שנתי) ומילוי אוטומטי/ידני של סוגי הדיווחים הרלבנטים

 • סניפי המוסדות (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שהלקוח משויך אליהם

 • שיוך ללקוח מרכז (מאפשר לאגד מספר לקוחות עם קשר ביניהם תחת לקוח מרכז אחד בדוחות)

 • שיוך למספר קבוצות לקוחות (לדוגמה: בתי תוכנה, דיוור חג שמח וכו')

 • קישור תיקיות או קבצים לכרטיס הלקוח: וורד, אקסל, PDF, תמונה וכל סוג קובץ מוכר

 • ניהול מלאי צ'קים של הלקוח: רלבנטי ללקוחות שמביאים פנקסי צ'קים מראש – בעת קבלת

 • הפנקסים ניתן להזין את טווח מספרי הצ'קים

 • הזנה וצפייה במסמכי הנה"ח שהופקו ללקוח: חשבונות עסקה, חשבוניות מס/קבלות + צפייה בכרטסת הלקוח

bottom of page