top of page

מאמרים

דרכי גבייה מלקוחות -
יתרונות וחסרונות

בשנים האחרונות משרדים רבים של רואי חשבון ויועצי מס עוברים לגבייה מרוכזת מלקוחות דרך מס"ב. קיימות מספר דרכים לגבייה מלקוחות: מס"ב, אשראי, הוראת קבע, העברות בנקאיות, צ'קים, ועוד.
מאמר זה מפרט את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן כולל פירוט הזמן והעלויות שנדרשים לכל אחת מדרכי הגבייה.

bottom of page