top of page

מה בתוכנת לקוחות פלוס:

מסמכי הנה"ח

צילום מסך
צילום מסך 1
צילום מסך 2

מסמכי הנהלת החשבונות כוללים את הנתונים העיקריים הבאים:

 

 • הפקת סוגי מסמכים שונים, כגון: חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס/קבלה, חשבון עסקה
   

 • יכולת לצפות בהיסטוריה ובתימחור העבודה בגינה בוצע החיוב
   

 • הפקדות לבנק
   

 • הפקת חשבוניות לתקבולים לפי תאריך פרעון
   

 • ביצוע התאמות
   

 • הפקת מגוון דו"חות: מצב חשבון מפורט ללקוח, דוח חייבים, ספר קופה לפי סוג תשלום, דו"ח רשימת מסמכי הנה"ח, דו"ח מסכם לפי סוג חיוב ותקופה
   
   

 • גבייה מרוכזת מלקוחות דרך מס"ב ו/או כרטיסי אשראי
   

 • הפקת חשבוניות עסקה מרוכזת ללקוחות בריטיינר חודשי
   

 • שליחת מקור של מסמכי הנה"ח במייל עם חתימה דיגיטלית מאובטחת
   

 • ניתן לשלוח באופן מרוכז או פרטני חשבוניות מס חתומות דיגיטלית
   

 • אפשרות להתקנת מסוף אשראי לסליקה ישירות מהתוכנה. הרכיב מאפשר לבצע עסקאות
  אשראי ישירות ממסך קבלה בתוכנה או באופן מרוכז למספר רב של לקוחות

צילום מסך 3
bottom of page